St. Thomas the Apostle Catholic Church

 Bulletins

October 2017
October 1 to October 8, 2017
October 8 to October 15, 2017
October 15 to October 22, 2017
October 22 to October 29, 2017
October 29 to November 5, 2017

July 2017
July 2 to July 9, 2017
July 9 to July 16, 2017 
July 16 to July 23, 2017
July 23 to July 30, 2017
July 30 to August 6, 2017 2017 

 

April 2017
April 2 to April 9, 2017
April 9 to April 16, 2017
April 16 to April 23, 2017
April 23 to April 30, 2017

 

January 2017                                 January 1 to January 8,2017
January 8 to January 15, 2017
January 15 to January 22, 2017
January 22 to January 29, 2017
January 29 to February 5, 2017


 

 

 

 

November 2017
November 5 to November 12, 2017
November 12 to November 19, 2017
November 19 to November 26, 2017

August 2017
August 6 to August 13, 2017
August 13 to August 20, 2017
August 20 to August 27, 2017
August 27 to September 3, 2017

 

 

May 2017
May 7 to May 14, 2017
May 14 to May 21, 2017
May 21 to May 28, 2017
May 28 to June 4, 2017

 

February 2017
February 5 to February 12, 2017
February 12 to February 19, 2017
February 19 to February 26, 2017
February 26 to March 5, 2017 

 

 

September 2017
September 3 to September 10, 2017
September 10 to September 17, 2017
September 17 to September 24, 2017
September 24 to October 1, 2017

 

 

 

June 2017
June 4 to June 11, 2017
June 11 to June 18, 2017
June 18 to June 25, 2017
June 25 to June July 2, 2017

 

March 2017
March 5 to March 12, 2017
March 12 to March 19, 2017
March 19 to March 26, 2017
March 26 to April 2, 2017