St. Thomas the Apostle Catholic Church

 Bulletins

April 2020
April 5, 2020 to April 12, 2020
April 12, 2020 to April 19, 2020
April 19, 2020 to April 26, 2020
April 26, 2020 to May 3, 2020

 

May 2020
May 3, 2020 to May 10, 2020
May 10, 2020 to May 17, 2020
May 17, 2020 to May 24, 2020 
May 24, 2020 to May 31, 2020

 

June 2020
June 7, 2020 to June 14, 2020 
June 14, 2020 to June 21, 2020
June 21, 2020 to June 28, 2020

January 2020
January 5, 2020 to January 12, 2020
January 12, 2020 to January 19, 2020
January 19, 2020 to January 26, 2020
January 26, 2020 to February 2, 2020

 February 2020
February 2, 2020 to February 9, 2020
February 9, 2020 to February 16, 2020
February 16, 2020 to February 23, 2020
February 23, 2020 to March 1, 2020

 March 2020
March 1, 2020 to March 8, 2020
March 8, 2020 to March 15, 2020
March 15, 2020 to March 22, 2020
March 29, 2020 to April 5, 2020

October 2019
October 6 to October 13, 2019
October 13 to October 20, 2019
October 20 to October 27, 2019
October 27 to November 3, 2019

 

 November 2019
November 3 to November 10, 2019
November 10 to November 17, 2019
November 17 to November 24, 2019
November 24 to December 1, 2019

 

       December 2019
December 1 to December 8, 2019
December 8 to December 15, 2019
December 15 to December 22, 2019
December 22 to December 29, 2019
December 29, 2019 to January 5, 2020

July 2019
July 7, to July 14, 2019
July 14, to July 21, 2019
July 21, to July 28, 2019
July 28, to August 4, 2019

 

 August 2019
August 4, to August 11, 2019
August 11, to August 18, 2019
August 18, to August 25, 2019
August 25, to September 1, 2019
 
             September 2019
September 1 to September 8, 2019
September 8 to September 15, 2019
September 15 to September 22, 2019
September 22 to September 29, 2019
September 29 to October 6, 2019

April 2019
April 7, to April 14, 2019
April 14, to April 21, 2019
April 21, to April 28, 2019
April 28, to May 5, 2019

 

 May 2019
May 5, to May 12, 2019
May 12, to May 19, 2019
May 19, to May 26, 2019
May 26, to June 2, 2019

 June 2019
June 2 , to June 9, 2019
June 9 , to June 16, 2019
June 16, to June 23, 2019
June 23, to June 30, 2019
June 30, to July 7, 2019

January 2019
January 6 to January 13, 2019
January 13 to January 20, 2019
January 20 to January 27, 2019
January 27 to February 3, 2019

 

 February 2019
February 3 to February 10, 2019
February 10 to February 17, 2019
February 17 to February 24, 2019
February 24 to March 3, 2019

                     March 2019
March 3 to March 10, 2019
March 10 to March 17, 2019
March 17 to March 24, 2019
March 24 to March 31, 2019
March 31 to April 7, 2019

October 2018
October 7 to October 14, 2018
October 14 to October 21, 2018
October 21 to October 28, 2018
October 28 to November 4, 2018

November 2018
November 4 to November 11, 2018
November 11 to November 18, 2018
November 18 to November 25, 2018
November 25 to December 2, 2018

December 2018
 December 2 to December 9, 2018
December 9 to December 16, 2018
December 16 to December 23, 2018
December 23 to December 30, 2018
December 30, 2018 to January 6, 2019

July 2018
July 1 to July 8, 2018
July 8 to July 15, 2018
July 15 to July 22, 2018
July 22 to July 29, 2018
July 29 to August 5, 2018

 

August 2018
August 5 to August 12, 2018
August 12 to August 19, 2018
August 19 to August 26, 2018
August 26 to Sept. 2, 2018

 

September 2018                                      September 2 to September 9, 2018
September 9 to September 16, 2018
September 16 to September 23, 2018
September 23 to September 30, 2018

 

April 2018
April 1 to April 8, 2018
April 8 to April 15, 2018
April 15 to April 22, 2018
April 22 to April 29, 2018
April 29 to May 6, 2018

 

 May 2018
May 6 to May 13, 2018
May 13 to May 20, 2018
May 20 to May 27, 2018
May 27 to June 3, 2018

 

 June 2018
June 3 to June 10, 2018
June 10 to June 17, 2018
June 17 to June 24, 2018
June 24 to July 1, 2018

January 2018
January 7 to January 14, 2018
January 14 to January 21, 2018
January 21 to January 28, 2018
January 28 to February 4, 2018

 

 February 2018
February 4 to February 11, 2018
February 11 to February 18, 2018
February 18 to February 25, 2018
February 25 to March 4, 2018

 


March 2018
March 4 to March 11, 2018
March 11 to March 18, 2018
March 18 to March 25, 2018
March 25 to April 1, 2018

 October 2017
October 1 to October 8, 2017
October 8 to October 15, 2017
October 15 to October 22, 2017
October 22 to October 29, 2017
October 29 to November 5, 2017

November 2017 
November 5 to November 12, 2017
November 12 to November 19, 2017
November 19 to November 26, 2017
November 26 to December 3, 2017

December 2017
December 3 to December 10, 2017
December 10 to December 17, 2017
December 17 to December 24, 2017
December 24 to December 31, 2017
December 31, 2017 to January 7, 2018

 

 

July 2017
July 2 to July 9, 2017
July 9 to July 16, 2017
July 16 to July 23, 2017
July 23 to July 30, 2017
July 30 to August 6, 2017 

April 2017
April 2 to April 9, 2017 2017

April 9 to April 16, 2017 2017
April 16 to April 23, 2017 2017
April 23 to April 30, 2017 2017

 January 2017
 January 1 to January 8,2017
January 8 to January 15, 2017
January 15 to January 22, 2017
January 22 to January 29, 2017
January 29 to February 5, 2017

 August 2017
August 6 to August 13, 2017
August 13 to August 20, 2017
August 20 to August 27, 2017
August 27 to September 3, 2017

 

May 2017
May 7 to May 14, 2017 2017

May 14 to May 21, 2017 2017
May 21 to May 28, 2017 2017
May 28 to June 4, 2017 2017

February 2017
February 5 to February 12, 2017
February 12 to February 19, 2017
February 19 to February 26, 2017
February 26 to March 5, 2017

 September 2017
September 3 to September 10, 2017
September 10 to September 17, 2017
September 17 to September 24, 2017
September 24 to October 1, 2017

 

June 2017
June 4 to June 11, 2017 2017

June 11 to June 18, 2017 2017
June 18 to June 25, 2017 2017
June 25 to June July 2, 2017 2017

 March 2017
March 5 to March 12, 2017
March 12 to March 19, 2017
March 19 to March 26, 2017
March 26 to April 2, 2017